Antik Yunan Dönemi 2 - Kahramanlık - Matematik Tarihi


 Aşağıdaki metin videonun bilgisayar tarafından oluşturulmuş otomatik transkriptidir. Bolca hata içerir!

Arkadaşlar merhaba Bu videoda Yunan döneminin kahramanlık çağından bahsetti Öncelikle demokritos'un ders krallığı'na hükümdar olmaktansa bir yanıt bulmaya yeğenlerim sözüyle bilgiye bakışın ne duruma geldiğini yani matematiksel bilginin değerine ne duruma geldiği ile ilgili bir fikir edinebiliriz Öncelikle neden kahramanlık çağı dediğimiz bu döneme neden kahramanlık çağı dediğimiz bir açıklamaya çalışır buradaki kahramanlıktan kastınız Aslında ellerindeki mevcut çok çok büyük problemlerle uğraşıyor olmalı yani ellerinde rasyonellik ile ilgili bilgi yok ellerinde limit-türev-integral gibi bilgiler Yok olmasına rağmen bu dönemde çok büyük problemlerle uğraşmışlar çok büyük matematiksel problemlerle uğraşmışlar bu dönemde günlük ihtiyaçlardan işte günlük matematik nerede kullanılabilir uygulamada matematik nerede kullanılabilir gibi matematiğe bakış açısı yerine entellektüel merakta doğrudan veya matematiğin kaynağını oluşturmuştur insanlar matematiği merak olarak öğrenmeye başlamıştır yaşam şartlarının rahat olduğunu söyleyebiliyoruz siyasi olarak mevcut ve insanlarda genel olarak bir hoşgörü havası mevcut Bu yüzden insanlar fikirlerini rahatça söyleyemiyorlar daha 11 mısırlarda ki günlük ihtiyaçlara yönelik çözümleri göre burada artık teorik problemleri kesin çözümler üzerinde çalışılmaya başlandı de Fatih Zaten matematiğinde ortaya çıkmıştır dini daha önce söylemiştik bu dönemde kimlerden bahsediyoruz işte hippasus arkitas demokritos hep beyaz sakızlı Hipokrat ve xalodan bahsedebiliriz bu dönemin önde gelen Bunlar burada sakız Hipokrat ıptaki Hipokrat tıpla ilgili çalışmalar yapmış program değil onda uygulayalım ünlü problem bakalım üçünü problemin hepsinde temelde Pergel cetvel ile çizim yapma var Buna ki Pergel cetvel en kaslı Pergel çember çizmeye yarayan alet yetmez üzerinde ölçünün olmadı düz çizgi çizmeye yarayan alet Yani o da Pergel cetvel den kastımız çember ve düz çizgilerle bir çizgi çizerek yani çember ve doğrularla İnşallah yapmaktır şekilde Pergel ve cetvel kullanarak Öncelikle bir dairenin alanı eşit alanda bir kare inşa etmek bir problemimiz ikincisi küpün 2 katı hacminde olan bir küpün ve üçüncüsü de bir açıyı 3 eşit parçaya bölmek olursak bir daire İstanbul'da kar inşa etmek için dairede bizim için İrrasyonel olan kişi sayısını Aslında rasyonel bir şekilde ifade etme ortaya çıkıyor Yani aslında Karenin bir kenarına katı oranı şeklinde inşa edebilirsek ne yapabiliriz Ama tabi bunu yapmak mümkün değil İkisinde de bunun üç boyutlu hali diyebiliriz yani küpün 2 katı hacminde bir köprü inşa edebilmek için bize küpteki uzunluğunda uzunluk lazım Yani elimizde bir birim uzunluk varsa Pergel cetvel ile biz bunun küpkök iki katını da inşa edebiliyor Sak Aslı'nın problemini çözebilir dik Ancak böyle bir şey de yine Pergel cetvel ile mümkün değil 3 kroner baktığımızda Bir açının üçe bölünmesi normali Pergel cetvel ile ikiye bölmek mümkündür bir açı ikiye bölmek gayet kolay sıradan bir problemdir Bir açının üçe bölünmesi ise mümkün olan bir çizim değil de sadece belli özellikteki açıların üçe bölünmesi mümkündür yani hepsi değil de bazı açıların üçe bölünmesi mümkündür Genel olarak bir çözümü yok yani bu iş problem Aslında imkansız 3 problem diyebiliriz Burada yine dönemin kelimesinin sonuna 3 tane ünlem işareti koyunuz da aslında tarihin geri kalanında hala Bununla ilgili düşünenler ve bu konuda ciddi uğraşlar veren kişiler ne olduğunu biliyoruz yani hali çözmek için değil ama başka alternatif neler yapılabilir diye çalışılan bir konudur meşhur problemlerdir O yüzden aslında Sadece dönemi zmir Doğal sabunlar Aslında imkansız problemlerde diyebiliriz Şimdi burada problemde sadece Pergel cepten kullanma ile ilgili neden Per gelecek Sen de inanılır mı sınırlamış buna bakalım Aslında bu Pergel cetvel ile sınırlama da en katı kurallara sahip kişilerden birisi de Plato mudur Platon yazdığı cümlede işte Perge Eve geç Ben dışarı çıkıyorsa geometriden gelecek olan fayda bir kenara içilir bunu yaptığımız işi tekrar duyulara indirgemiş oluruz İzzet tanrının yaptığı gibi demiş ısındı bu Nakliyat onu demeye çalıştı şey Biz pergelli cetvel ile inşa yaparak iddialar dünyasına en yakın gösterimi yapmış oluyoruz istiyor Ne Platon'un nesneleri açıklamasında Matematiksel ve gerçek dünyadaki nesneler açıklamasında dünyaya iki çeşit tanımlar bir iddialar dünyası vardır bir de gerçek dünya vardır Gerçek dünya idealar Dünyası yansımasıdır Yani bizim içinde yaşadığımız dünya ve Bizim gördüğümüz bütün nesneler iddialar dünyasını bir yansımasıdır bir yani iddiaların bir yansını görürüz diyor işte burada bize yer pergelli cetvel ile inşa yaparsak o zaman iddialar dünyasına en yakın olan yani teorik olarak en gerçekçi inşa yapmış oluruz Yoksa Normalde biz bunu ölçme aletleri ile yaparsak bu yaptığımız şey bizim sadece yansımalara yine Yansımalar ekmek demekten ibaret olacağını söylüyor anaksagoras a geldiğimizde Öncelikle matematiksel olarak daireyi Kara serileştirme problemi ile uğraşmış bunu biliyoruz Sokrates'in hocası ve Atina'da birçok gelecek matematikçi ve yapıyoruz akıl hocası olarak söylenir anaksagoras bu hoşgörü ortamında hoşgörünün durumuna ne kadar hoşgörülü olduklarını görelim boşver ortamında Güneş tanrısal bir varlık değil işte telefon nesi Yarımadası kadar büyük sıcak bir kaya parçasıdır demiş ayda canlıların yaşadığı bir kara parçasıdır demiş O da işte şunu dünyadan alır demiş böyle dediği için yanlarına dönem işte ayar veya güneşe tapma larından onları bir tanrı olarak görmelerine kaynaklı Çok da hoş bir öğrenmemiş ve açın adam sürünmüş çeyrek Hilal ile uğraşmış Öncelikle çeyrek yerlerden kastımız bu renklerde u renkle şu rengin Şuradaki hilalleri toplamış olan üçgenin alanını eşittir bunu bulmuş Ancak asıl bunun da ötesinde İnşallah ile ilgili de kenara olan dikdörtgenin alanını eşit inşa etmeye çalışmış yine avx2 Live a eksiye 3'lü orantıları nı kurmaya çalışmış burada İşte bu orantı larla ve çeyrek ilerle uğraşmasına sebebi Aslında daireyi karesel leştirme Aynı zamanda iki Küp 2 katı Hacim ve çıkartma ile ilgili problemlerdir yani şu orantı şube 22 orantı küpü 2 kat hacminde küpü inşa etmek için lazım olan bir orantılıdır daireye karısıyla problemi çözmek için de o hilallerin yani eğri olan alanın köşeli bir alana yani kare Sen de yemesek de üçgen alanına eşitlemeye çalışıyor bu işlemi yaptığın Aslında o imkansız problemi çözebileceğini sanıyor açı 3 eşit parçaya bölme ile ilgili Pergel cetvel ile bir çözüm bulamamış ama kuadratik istediğimiz bir eğri çizmiş bu eğri ile şekilde gördüğünüz gibi açı 3 eşit parçaya vermeyi başarmış bu erik kuadratik servis ediyoruz Abbas Usta Pisagor tarikatından birisi sofist tarikatın içindeki O sakladıkları normalde dışarıya söylemedikleri bilgiyi dışarı sızdırdığı Ondan dolayı öldürüldüğü söylemiştim bu sızdırdı bilgilerden ne olduğu ile ilgili tam bilgi yok ama hani beşgen Pergel cetvelleri beşgen inşa etme veya üç boyutlu olarak 12 yüzlü düğünü 12 işaret mi veya bağdaşmazlığı Twitter'da söyleniyor Şimdi burada bize bağdaşma bağdaşmazlık kelimesi bizim için burada biraz önemli yabancı kaynaklarda incommensurability diye geçen kelime Türkçe bağdaşmazlık olarak itabında çevrilmiş Normalde bağdaşmazlık yemesi çok gözükmüyor bu kitaptan da daha önceki okumalarını dan dolayı alışkanlığımız var bunun Aslında söylemeye çalıştığı şeyi rasyonel olarak oranla namaz demek ya nasıl da 3 kelime ile ifade edecek olsak net bir şekilde v70 olacağız rasyonel ifade edilemez rasyonel olarak oranla namaz demek buradan sana söylemeye çalıştım çiçek karenin kenarı ve köşegenleri uzunluklarını oranın yazıldığında bunun rasyonel olarak ifade edilemedi yani karenin köşegenleri uzunluğuyla kenarın uzunluğu Aynı tür ölçü birimi üzerinden ölçülemez demek istiyor yani biz ifadeyi oran olarak yazdığımızda bu İrrasyonel yani rasyonel değilse bağdaşmazlık vardır diyoruz bunu ilk ortaya çıktığı yer olarak ikiz üçgen olduğu düşünülüyor ama karenin köşegeni de aynı zamanda buna diyebilir bu şekilde ifade edebiliriz bir diğer bağdaşmazlık iç içe beşgenler de ve küpün köşegeni dedi gözükmekte uyudun alacaksanız o kadar bir sonraki videoda görüşmek üzere 


Yorum Gönder

0 Yorumlar