Antik Yunan Dönemi 3 - Platon ve Aristoteles Çağı - Matematik TarihiAşağıdaki metin videonun bilgisayar tarafından oluşturulmuş otomatik transkriptidir. Bolca hata içerir!

 merhaba Bu videoda Platon ve Aristoteles çağını inceleyeceğiz öncesinde Plato'nun hocası olan sokratesten bahsetmemiz gerekiyor Sokrates devlet tarafından dönemin Yunan Devleti tarafından zehirlenmiş bir kişidir bu süreci yaşamış olanları takip etmiştir ve Sokrates'in öğrencisidir ve Hocası adına birçok diyalog yazmıştır Yani gene onuşma şeklinde işte Sokrates soruyor bir başkası cevap veriyor veya bir başkası soruyor İkinci kişi cevap veriyor şeklinde konuşmalar içeren kitaplar yazmışlar bunlardan bir tanesi devlet isimli kitaptır burada ideal devlet yaptı sana sorgulamaktadır Sokrates'in doğrudan matematikle alakalı çok büyük bir bilgisi veya katkısı vardır diyemeyiz ancak Sokrates'in oluşturduğu akım Sokrates'in öğrencileri matematiğe hem matematiğin felsefesi hem de matematiğin bilgisi anlamında çok büyük katkılar sağlamıştır Sokrates'in devamında platondan ve Aristoteles ten bahsedeceğiz Sokrates Antik Yunan'da felsefe nin kurucularından birisi olarak nitelendirilir Plato'nun akademisinin kapısında o meşhur geometri bilmeyen giremez yazısı yazmaktadır kendisi yine doğrudan matematiğe çok çok büyük katkılar yapmış birisi değildir yine hocası Sokrates gibi Kendisi de felsefeyi yönler ile uğraşmıştır matematikte yeni bilgilerin bulunması Daha ziyade ancak felsefesini oturtmak için Platon idealar dünyası ve duyular dünyası dediğimiz nesneleri oturtmak için matematikten yardım almıştır matematiğe çok yüksek düzeyde önem vermiştir İşte biz kendisi Aslında matematikçi olmasa da matematiğin hamisi olarak değerlendiriyoruz yani matematiğe o dönemde koruyan kollayan destekleyen birisidir aynı zamanda akademisinde gelecek matematikçiler matematiğin derlemesi çok büyük katkılar sağlayacaktır bu yönden de önemlidir platonun aynı pisagorcu sayılara matematiğe saygısı çok yüksektir ancak pisagorcular gibi de dini yönden ve ahlaka bakış açısı dini yönden değil de daha Evrensel değerlere genelgeçer değerleri ile bu işlerin olduğunu düşünmektedir daha önceki videoları da söylemiştik Pergel cetvel çizimlerinde en gittiği savunucu olarak platonu varsın da onun parasıyla Yani aslında Pergel cetvel ile yazılan çözümler iddialar düştüğün yasındaki nesnelerin en yakın halini bize vermek o yüzden bunu Pergel ve cetvel ile zamanlı olarak yapmak gerektiğini düşünmektedir matematiksel olarak Platon yaptığı şeylere bakacak olursak şey görüşlerinin Ensar -1 ve Ankara artı bir şeklindeki gene değerler verildiğinde Pisagor üçlüleri ne oluşturan bağlantıyı olduğunu biliyoruz matematiğe aksiyomatik yaklaşımı getirdiğini Yani bu yine diyalogları daki sorgulama mantığından gelen bir şey aksiyonlar dan veya çok temel bilgilerden bütün bilgilerin oluşabileceğini söylemesi Aslında yine iddialar dünyası ile alakalı Yani insanın Aslında her şeyi bildiğini sadece aksiyomatik bir şekilde belli bir sistemle düşündüğünde her şeyi bulabileceğini öne sürmesinden kaynaklanmaktadır kendi akademisinde yetişen en önemli matematikçilerden bir tanesi de evde oku sustur Bunlar Platon'un çok güzel yani bunlar genelde Platonik cisimler olarak geçer telefondan ismini aldığı için düzgün Çok güzeller diye de isimlendir iyoruz düzgün dörtyüzlü düzgün 6 yüzlü yani küp 800'lü 12127 bunlarla Platon ilgilendiğini biliyoruz Bunlar haricinde başka bir çok güzel bulamamakla yani 27 den daha fazla yüzü olan birçok gözlü yoktur DOK susun matematiğe iki büyük katkısı bulunmaktadır bunlardan bir tanesi orantı teorisi bizim orantı kavramını ortaya çıkmasındaki aynı cinslerin birbiriyle oranla alabileceğini ve İşte bu işlemin nasıl yapıldığı ile alakalı çalışmalardır tüketme yöntemidir tüketme yöntemi nasılsın da limit kavramını integral kavramını bu kavramlar bilinmezken kullanmaya benzemektedir Yani bir şeklin Örneğin dairenin alanını bulmaya çalışıyoruz dairenin içine bir altıgen çizdik daha sonra altıgenin kenar sayısı 2 katına çıkartıp onikigen yaptık 20 dörtgen yaptık gibi gitgide alanını daraltarak onu daire yaklaştırma ve böylece de dairenin alanının formülü bulma yaklaşımı Eğer okusun tüketme yöntemi ile ilk başta ortaya çıkmıştır bunun Aslında önemli kılan şeylerden bir tanesi de dediğim gibi iyi mi Türe Instagram kavramının temelini oluşturması ve domates serasında analizin temelini oluşturması tüketme yöntemi şu şekilde açıklanmış bir değerden yarısından daha az olmayan bir değer çıkarılır sonra kalandan yine yarısından az olmayan bir miktar çıkarılır ve bu çıkarma işlemi yenilenerek sürdürürse sonra elimizde önceden belirlenmiş olandan daha az bir miktar kalmış olacaktır Bu cümlenin Açıklaması için yine dairenin alanını altıgenden yola çıkarak anlamaya çalışırsak faydalı olacaktır Ben açmışsa baktığımızda konik kesitleri bulan kişi olarak isimlendiriliyor konik kesitleri neden bulmuştur nasıl bulmuştur diye soracak olursak bütün hacmini iki katlı çıkarmaya çalışırken Yani bu problemle ilgilenirken buna çözüm bulabilmek için öyle bir buluşa imza atmış m ayındaki katma çıkarmasındaki çözümü aslında tam olarak yaptığını bilmiyoruz ama çözümünün uğraştığı şeyin Aslında çözüm sağlayan bir şey olduğunu biliyoruz çözümü yapamazsa da çözmüş şekilde yapmış bir parabolün hiperbolik eşleştirip bunların tam kesiştiği yerde inşa edilen yani Küpün bir kenarı birisinin bir kenara da diğerinin eksenlerine oluşturduğunda Aslında küp inşasının tamamına bileceğini söylemiştir büyük İskender'e ders verdiği biliniyor ve yine Büyük İskender ile ilgili ilgi çekici hikayesi de Büyük İskender kendisine geometrinin kolay bir yolu yok mu diye soruyor Ben açmış Usta bir ülke gezmek için halkın kullandığı Yolları olduğu gibi yalnızca Kraliyet Ailesi ayrılan Yollar da vardır fakat geometride Herkesin yolu aynıdır diyor günah thrones'ta Güneş musun kardeşidir daha önce hep basın çektiğini quadratics ile Aslında açı üçe verebildiğini bulmuştuk dinasti Usta quadratics in out noktasına Burası ki o noktası B noktasının Aslında doğrudan daireyi karesi eleştirmek içinde kullanabileceğini fark etmiştir yani şurdan çizilen bir dairenin daireyi karısı ile şey probleminde kullanılabileceğine fark etmiştir ancak Tabii ki ben aşmışsın çözümü verdin astroart çözümlerinde dışında alternatif çözümler olduğu için numarasında doğrudan çözüm olarak kabul edilmemektedir aynı hep basın kuadratik silahçı üçe bölünmesi gibi aristoteles'te Plato'nun öğrencisidir Plato'nun idealar dünyası gibi aristotelesin deforme madde dünyası vardır yani Platon'un fikirlerine bazı noktalarda katılmakla beraber kendisi başka bir şekilde nesneleri açıklamaya çalışmıştır temelde Aristoteles de yine filozof dur Öbür yoktur ama matematikçileri desteklemiştir matematikçilerin çalışmaları ile ilgilenmiştir bu videodan sıktığımız bu kadar görüşmek üzere

Yorum Gönder

0 Yorumlar